Tillverkningsindustrin föds

Så småningom började man också tillverka trådprodukter av den dragna tråden.

Hyskor och hakar, oxsnoddar, nålar av olika slag, enkla produkter som tråddragarens hustru och halvvuxna barn kunde tillverka på lediga stunder utvecklades. Medan handen arbetade fick hjärnan syssla med att fundera ut produkter och fiffiga (rationella) metoder för att tillverka dem. Verktyg och maskiner fanns sannerligen inte från början, dem fick man själv uppfinna och bygga när de behövdes.

Man började också väva duk av tråd. Mjölsiktar, flugsmällare och många andra produkter utvecklades ur dukväveriet.

Allt detta drevs fram ur nödvändigheten att dryga ut den torftiga och i stort sett penninglösa försörjning som det magra och steniga jordbruket gav..

Mässingsgjutning

Vid sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet gjorde metallen mässing sitt intåg i Gnosjö. Man började bygga små gjuterier för gjutning av skiftande detaljer i mässing. Bland annat kugghjul till urverk. Tillverkning av klockor (av typen moraklocka) hade kommit igång i bygden.

Något senare började man också gjuta byglar till smålandsbörsen - en av 1860-talets succéprodukter.

Järngjutning

Omkring 1864 byggdes ett järngjuteri i Härryd, strax utanför Gnosjö. Där, i en masugn, smältes myrmalm från traktens sjöar till tackjärn i gjuteriet.

Där göts, bearbetades och monterades köksspisar, jordbruksredskap, kugghjul och ämnen till hjulbössan m m.

Småindustri

1874 startades den första metallfabriken, en begynnande övergång från hantverk till småindustri kom igång. Här tillverkades beslag, hästselar, släd- och vagnbeslag, hjulbössor, nav till hästvagnshjul, skakel- och lokklockor, kranar, smörjkoppar, handtag, båtbeslag och brandarmaturer.

Det primitiva tråddrageriet

Vandring

Välstånd växer fram

Ett mått på det relativa välstånd som sakta växte fram kan vara det faktum att när de allra flesta socknar under 1880-talets värsta nödår fick utsäde av kronan, blev Gnosjö utan. Det ansågs att där hade man råd att köpa sitt utsäde.

I samarbete - Gnosjöandan - lades grunden till den tillverkningsindustri som gjort Gnosjö så välbekant. Det började med trådartiklar och järn- och metallprodukter. En enkel början med hantverk och hemarbete har succesivt utvecklats till en livaktig småindustri med stor flexibilitet och hög teknologi.

Elströmmen kom till Gnosjö 1898, från mindre privata kraftverk i bygden 1917. Hela bygden var elektrifierad omkring 1925.

Till föregående sida

Tillbaka till förstasidan